Deerlijkse Unizo Awards groot succes!

Wat een avond donderdag 6 februari… Meer dan 270 Deerlijkse ondernemers verzamelden in het Lindenhof. Op initiatief van Unizo Deerlijk werden vijf handelszaken beloond met een ‘award’. De gezellige sfeer en vele ondernemend minded mensen zorgden voor een uiterst geslaagd feest.  Vijf geheel terechte winnaars glunderden ten volle met hun ‘DUA’.

DUA-award

Lees verder

Advertenties

Studentenclub Moeder Deerlijkse wint Blauwe Pluim

Gisteren werd de winnaar van de Blauwe Pluim bekendgemaakt. Dat is een prijs voor wie zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt met een vrijwillig initiatief. De studentenclub trok aan het langste eind bij een jury van 5 journalisten en 5 bestuursleden van Open Vld Deerlijk.MoederDeerlijks Lees verder

Nieuwjaarsreceptie Open VLD Deerlijk & Waregem

Vrijdag 31 januari organiseren Open VLD Deerlijk en Open VLD Waregem hun nieuwjaarsreceptie bij Joye kantoormeubilair in Deerlijk (Ter Donkt 31) vanaf 19u30. Gastsprekers zijn Mercedes Van Volcem en Bart Tommelein. Voorzitters Johan Vanhove en Philippe Ghekiere toasten op het nieuwe jaar. Zorg dat je er bij bent!

NJ-receptie2014-1 NJ-receptie2014-12

Far West op oudejaar bij Chiro Sellewie

Oudejaar Far West (12)

Nieuwsgierigheid. Dat bracht me opnieuw naar ’t Heem ’s morgens vroeg op 1 januari. Traditiegetrouw bouwt een werkgroepje van de Chiro er een onwaarschijnlijk afgewerkte decor. Enkel voor de leiding en om er volkomen uit de bol te gaan. Ook dit jaar slaagde de equippe er in een verbluffend resultaat neer te zetten. Even opnieuw onderdompelen in de fijne wereld van de Far West… Lees verder

Kerstmarkt Sellewie City

KerstmarktSellewie1Naar jaarlijkse traditie was er ook nu vrijdag 20 december, een kerstmarkt in Sint-Lodewijk! Lekkere Glühwein, heerlijke patisserie, de kerstman en verwarmend kampvuur zorgden alweer voor een gezellige Sellewietse avond! Organisatie van KWB Sellewie, Femma, 55+, ACW, Pasar & Chiro Sellewie ten voordele van het goede doel. 

kerstmarktSellewie5 Lees verder

Gasboetes te Deerlijk

Gasboete

De Sint hoorde het niet al te graag. Als hij geen melding maakt van zijn komst bij de politie van Deerlijk, riskeert hij een GASboete.  Wat een gastvrijheid!
Men kan zoals onze gemeentelijke website aangeeft een GASboete krijgen voor alles wat in de Algemene Politieverordening als overtreding aangegeven staat.  Dit staat los van de prioriteiten die het GASreglement vooropstelt. Open VLD Deerlijk stelt vast dat dit politiereglement van meer dan 375 artikels zoveel aspecten van het dagelijks leven wil omkaderen dat eerder de wet dan een gezonde verstandhouding tussen mensen zegeviert.

Lees verder

Brandweer hervormen mét respect voor vrijwilligers

De burgemeesters van Deerlijk en Anzegem gaven toelichting rond hun plannen voor een nieuwe kazerne tussen de Olekenbosstraat en de Oude Vichtestraat aan de brandweerlui van beide korpsen.  De gemeenteraadsleden waren hiervan niet op de hoogte, aan de Deerlijkenaren werd reeds tweemaal andere beloftes gemaakt. Nog frappanter is dat de brandweerkorpsen totaal werden genegeerd bij de opmaak van deze plannen.

Inspraak brandweer is noodzakelijk voor bepalen locatie kazerne
Het vrijwillig brandweerkorps van Deerlijk is sterk gemotiveerd. Ze volgen specifieke opleidingen, wekelijkse oefeningen en staan in 1 lijn achter “brandweer Deerlijk”.  Hun aanrijtijden zijn klein en bijna 4 op 5 van onze Deerlijkse brandweermensen woont in de nabije omgeving van het centrum. Het vele, dagelijkse fileleed rond het op- en afrittencomplex E17, de verkeersknoop Belgiek, zijn een gevaar voor snelle en adequate hulp in Deerlijk met een kazerne op de nieuw geplande locatie.  De filemomenten vallen samen met heel wat oproepen, zeker ook voor de dienst 100.  Het is dan ook niet te begrijpen dat de burgemeester van Deerlijk geen overleg plande met onze brandweermensen.  Nochtans waren onze brandweermensen aan het werken rond de nieuwe kazernering.  Sinds oktober 2012 zijn er 5 mensen frequent op bezoek geweest in nieuw aangebouwde kazernes, België rond.  Oefeningen, aandachtspunten, en vooral geloof in een nieuwe kazerne in de gemeentelijke depot langs de N36 waren deze mensen hun drijfveer.  Sinds deze zomer komt er ook een managementteam maandelijks samen. Op deze vergaderingen sprak de burgemeester nooit  over deze vernieuwde plannen.

Een nieuwe kazerne aan de Olekenbosstraat betekent langere aanrijtijden en dus ook langere wachttijden voor mensen in nood: bij een brand, gekneld in een auto na een ongeval, bij dreigende wateroverlast, bang voor schade aan derden bij stormschade.  Dit is niet wat, wij inwoners, bedoelden met de raamaffiches. We vragen wel om een nieuwe locatie in Deerlijk van waaruit snelle adequate hulpverlening mogelijk is.

Vervanging noodzakelijk

De situatie van de huidige kazerne is erbarmelijk. Geen sanitaire voorzieningen, geen deftige toiletten en geen wasmachines voor de interventiekledij van de ambulanciers.  Wel de prima zorgen en grenzeloze inzet van de conciërge. Deze werd niet uitgenodigd afgelopen woensdag en blijkt in de plannen voor de toekomst niet meer voorzien.

Een nieuwe locatie is al jaren absoluut noodzakelijk, dat maakte ook het brandweerkorps zelf duidelijk met de raamaffiches. Een gebrek aan vooruitziendheid leiden tot verkeerde en ondoordachte plannen.  In oktober 2012 pronkte CD&Vmeerderheid met de belofte voor een gloednieuwe kazerne op de plaats van de gemeentelijke depot langs de N36. In september jongstleden werd fier deze belofte nogmaals herhaald in hun huisblad.

Wij verlangen geen haastige beslissingen zonder overleg. We wensen een bestuur dat plant, overlegt en grondige keuzes maakt. Keuzes die onze geliefkoosde gemeente nog een toekomstperspectief biedt…

Bert Schelfhout (Open VLD)
Filip Terreyn (N-VA)
Tundie D’Hondt (Sp.a)

Deze tekst verscheen ook in het Astoriatje.

Inspraak brandweerkorps noodzakelijk voor bepalen locatie kazerne

BrandweerkazerneDe gemeentebesturen van Deerlijk en Anzegem plannen een nieuwe kazerne tussen de Olekenbosstraat en de Oude Vichtestraat.  Dat werd duidelijk op een bijeenkomst met brandweerlui. “Ik vrees dat de nieuw geplande locatie niet goed is voor de inwoners van Deerlijk. We zijn vooral gebaat bij een zeer snelle en adequate hulp. Ik betreur dan ook dat onze brandweermannen niet vooraf bij de plannen voor een locatie werden betrokken.  Hun aanrijtijden en motivatie bepalen immers in belangrijke mate de goede en snelle werking van de brandweer.“ stelt Bert Schelfhout(Open VLD) in een eerste reactie.  “Kruispunt Belgiek is een enorme verkeersknoop. De tijd die de vrijwillige brandweermensen nodig hebben om in de kazerne te geraken wordt volledig genegeerd.  Het is onbegrijpelijk dat het bestuur bij zo’n keuze geen rekening houdt en niet vooraf overleg pleegde met de vele goed opgeleide  brandweermensen van onze gemeente.”

Lees verder

Gemeenteraad september 2013

Jaarrekening en budget 2013
“De jaarrekening 2012 toont het resultaat van het beleid van het voorbije jaar. Naast enkele bedenkelijke beleidskeuzes valt ons ook het tekort van het boekjaar op: met name 589 748 euro. Elke gemeenteraad geven we, vaak als enige partij, duidelijk aan waar bespaard kan worden. Besturen is prioriteiten stellen. Voor ons liggen prioriteiten bij degelijke gemeentelijke infrastructuur, veiligheid en verkeersveiligheid.” aldus Bert Schelfhout (Open Vld). “Blijkbaar zijn we de enige partij die subsidies ter discussie stelt.  Hiermee willen we besparen en tegelijk administratief de lasten naar omlaag halen voor het personeel.”

18 000 euro extra intrest door wanbeleid
Het Cd&V-bestuur had de renovatie van de stookplaats in de Sint-Columbakerk op 35 000 euro geschat. Nu blijkt deze 128 000 euro te gaan kosten. “Het bestuur is bij de opstelling van het budget zeer nalatig geweest en moet nu een budgetwijziging van 93 000 euro doorvoeren. Als een afdeling van een bedrijf plots zoveel geld bijvraagt, dan komt gans het bedrijf met tekorten te zitten. We merken bovendien dat door gebrek aan vooruitziendheid men een lening vroeger moest opnemen wat de gemeente nog eens 18 000 euro aan extra intresten kost dit jaar. Dat is toch echt wraakroepend.” aldus Bert in de gemeenteraad.

Burgemeestersconvenant
Deerlijk gaat het engagement aan om meer dan 20% CO2-reductie te realiseren door het burgemeestersconvenant te tekenen. “Dat is een mooi engagement.” stelt raadslid Schelfhout (Open Vld). “Graag hadden we geweten welke acties de gemeente plant om deze engagementen na te komen. Uit de gemeenteraad bleek dat men helaas geen enkele notie heeft van toekomstige acties. Wat het financiële plaatje is, of wat men allemaal kan doen om de doelstelling te realiseren weet men niet. Dat is toch het minste wat we kunnen verwachten?” aldus Schelfhout.

Open Vld wil animatiesubsidie, premie voor wielerwedstrijden en premie voor jubilea afschaffen
Open Vld was ook deze gemeenteraad als enige voorstander om te vereenvoudigen en enkele subsidies af te schaffen. “De jaarrekening en het financieel verslag toonden dat we moedig moeten hervormen en prioriteiten moeten stellen. Toch doet men alsof er niets aan de hand is. Volgend jaar gaan de belastingen omhoog en dan nog zal de gemeente in precaire financiële situatie verkeren volgens de meerjarenbegroting.” aldus fractieleider Schelfhout (Open Vld).

“De uitbetaling en de administratie voor de animatiesubsidie weegt niet op tegen de baten. Bovendien zorgt een subsidieregeling dat men moet conformeren volgens de regels, waardoor creativiteit en excellentie worden afgebot. Bassie van Bassie en Adriaan heeft daarover een mooi interview gegeven, te bekijken op Youtube.” Het raadslid bezorgde daags nadien alle gemeenteraadsleden een link naar het filmpje. (http://www.youtube.com/watch?v=Soy37CTrn2g)

Raadslid Matthias Vanneste (Open Vld) “Ook de premie voor wielerwedstrijden en het geld die je krijgt als je jubileum viert willen we afschaffen.  Ik begrijp dat het bestuur veel kadootjes wil uitdelen. Maar de schulden van vandaag moeten morgen worden terugbetaald. Terwijl men in vele naburige gemeenten de riem aanspant, gaat men in Deerlijk lustig verder.  Bovendien zijn deze premies discriminerend. Iemand die geen fietsliefhebber bekostigt ook de subsidie. Mensen die weduwe zijn of nooit trouwen krijgen geen 100 euro.  Wij zijn voorstander om de mensen die 50 of 60 jaar getrouwd zijn, indien ze dit wensen, uitgebreid in de bloemetjes te zetten in het gemeentehuis. Ik denk niet dat men eigenlijk 100 euro verwacht van de gemeente.”

Wel premie voor aankoop kampmateriaal
Open Vld wil de aankoop van kampmateriaal ondersteunen. “Onze prioriteit ligt erin om onze Deerlijkse verenigingen infrastructureel te ondersteunen. De premie voor de aankoop van kampmateriaal hebben we dan ook goedgekeurd.” aldus Matthias Vanneste.

Lantaarnpalen in de Kerkstraat
“In de Kerkstraat is er een lantaarnpaal geknakt. Zal die worden vervangen? Wat met de andere lantaarnpalen die roest zijn? Kan men deze niet allemaal ineens vervangen zodat dit kosten bespaard?” aldus Bert Schelfhout. Schepen Tijtgat (Cd&v) stelt dat de lantaarnpaal vervangen zal worden. “De andere zullen pas vervangen worden als ze volledig versleten zijn omdat de middelen beperkt zijn.”aldus de schepen.

Bancontact containerpark werkt niet
Raadslid Schelfhout(Open Vld) vroeg naar een oplossing voor de problemen met bancontact in het containerpark. “Bancontact werkt al een poos niet meer en de nieuwe 5 euro biljetten alsook 50 euro biljetten worden niet aanvaard. Wanneer mogen we verbetering verwachten.” Schepen De Donder (Cd&V) stelde dat men dit bespreekt met de omliggende gemeenten om samen een aanpassing door te voeren. Wordt vervolgt.

Chaos op den Dries
Open Vld peilde even of men niet opnieuw plant om de rijrichtingen op Den Dries voor een derde maal aan te passen.  “Dit is niet aan de orde” stelde Cd&v.