Open Vld Deerlijk wil openbare aanbesteding voor contract kinderdagverblijf

kinderopvangDeerlijkWij zijn vragende partij voor bijkomende kinderdagverblijven in onze gemeente.” stelt fractieleider Bert Schelfhout. “Maar iedereen moet gelijke kansen krijgen. Nu krijgt één initiatief de voorkeur én wordt de grond wel zeer goedkoop ter beschikking gesteld. Zo loopt de gemeente 100 000 à 300 000 euro mis. Wij kunnen onmogelijk akkoord gaan met de overeenkomst die nu voorligt. Dit is niet eerlijk tegenover andere kinderopvanginitiatieven en tegenover alle inwoners. Het bestuur moet goed omspringen met de schaarse middelen die ze heeft.”   Lees verder

Nieuwjaarsreceptie Open Vld Deerlijk

DSC_0033Vrijdagavond 8 februari 2013 organiseerden we voor de eerste maal onze nieuwjaarsdrink op de hoogste verdieping van het gloednieuwe Blue Woods Hotel. Het werd een bijzonder aangename avond met een grote opkomst en een fijn weerzien van vele mensen! Gastspreekster Mercedes Van Volcem was razend boeiend en maakte duidelijk waarover het gaat… Al wie ondernemend ingesteld is… – de vrijwilliger, de bedrijfsleider, de leerkracht, de verpleger,….- moet volop kansen krijgen in plaats van belemmerd te worden door regeltjes en lasten.  Dat is de uitdaging voor Open Vld.

Lees verder

Nieuwjaarsreceptie Open Vld Deerlijk 8 februari

NieuwjaarskaartUitnodigingReceptie1DigitaleUitnodiging NieuwjaarskaartUitnodigingReceptie1DigitaleUitnodiging2

Op vrijdagavond 8 februari organiseert Open Vld Deerlijk voor de eerste maal in haar geschiedenis de nieuwjaarsreceptie. We mogen Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem verwelkomen en die avond laureren we onze nieuwe Blauwe Pluim. Dat is iemand die zich verdienstelijk maakte met een vrijwillig initiatief in onze gemeente. Afspraak vanaf 19u30 in het Blue Woods Hotel.

Jaarverslag en huldiging Brandweer Deerlijk

Brandweer brevetten receptie 12.01.2012_1243x779Samen met kersvers gemeenteraadslid Matthias Vanneste tekende ik op zaterdag 12 januari present op de voorstelling van het jaarverslag van Brandweer Deerlijk. Het was de eerste keer, en ook meteen ontzettend interessant…  Het jaaroverzicht toonde de 100’en interventies die gans het jaar door ons vrijwilligerskorps wordt gepresteerd. Ook de huldiging van de brandweerlieden met aansluitend een jaarlijkse receptie toonde wat voor brandweermannen we in de kuip hebben in Deerlijk.

Commandant Claude Coucke, adjudant Rik Bossuyt en sergeant Koen Vanbecelaere verzorgden op een zeer verdienstelijke wijze de geslaagde avond.

Laat de foto’s voor zich spreken…

Lees verder

Deerlijk tekent present op nieuwjaarsreceptie

FotoNieuwjaarsreceptieDeerlijk zakte ook dit jaar de eerste zaterdag van januari af naar de nieuwjaarsreceptie in de sporthal. Ik hoorde veel gelukwensen, lachende gezichten en goede voornemens. Een speciale dank aan het centraal feestcomité die reeds jaar en dag in de organisatie voorziet!

Lees verder

OCMW-raad Deerlijk verkozen

Op de installatievergadering van de gemeenteraad werd ook de OCMW-raad verkozen. Voor Open Vld zullen Wim Vermeulen (2013-2018) en Philip Ghekiere (2013-2014) zetelen. Kaat Olivier (Cd&v) blijft OCMW-voorzitter.

Het OCMW heeft een eigen bestuursopdracht, een eigen begroting en personeelskader en dus zijn eigen raad. De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vinden plaats in de raadzaal van het OCMW (Vercruysse de Solartstraat 22) in principe een maandagavond om 19.30 uur.

OCMWDeerlijk

Lees verder

Eedaflegging nieuwe gemeenteraadsleden Deerlijk

DSC_0050“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” klonk op woensdagavond 2 januari 2013, 21 keer in de raadszaal van het Deerlijkse gemeentehuis.  11 raadsleden van Cd&v (-4) , 4 raadsleden van N-VA (+3), 3 raadsleden van Open Vld (+2) en 3 van Sp.a (+1) legden hun eed af.

De Open Vld-fractie is de jongste fractie met drie raadsleden onder de 30. “We zullen ons met veel toewijding inzetten om de nodige zuurstof te brengen in het beleid. De uitdagingen zijn niet min. Vele nieuwe inwoners, vergrijzing, brandweerkazerne, de aanleg gescheiden rioleringstelsel en vele andere maakt dat krachtdadig bestuurd zal moeten worden.” reageert fractieleider Bert Schelfhout.

Lees verder

Oud-KSA wint met 6-3 tegen leiding


RondeKSAHet oudejaarsvoetbal van KSA Deerlijk deze morgen werd opnieuw gewonnen door de oud-leiding. Met een 6-3 score kregen de supporters een spektakelmatch op het menu. Achteraf volgde een fameuze ‘derde tim’ in buurthuis ‘Het Kelderke Gods’.  Een Hollandse charmezanger bracht sfeerliedjes in het genre van ‘laat de zon in je hart’… 31 december werd joviaal ingezet…

Lees verder

Gemeentebestuur Deerlijk gaat niet in beroep tegen milieuvergunning windmolens Waregem

WindmolensVlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) reikte een milieuvergunning uit voor het windmolenpark langs de E17, op de grens tussen Waregem en Deerlijk.  Nu was het uitkijken naar de reacties van de betrokken gemeentebesturen van Deerlijk en Waregem. Het gemeentebestuur van Deerlijk reageerde in de gemeenteraad van 20 december 2012 dat ze zich neerlegt bij de milieuvergunning en dus geen verdere stappen (Raad van State) zal ondernemen. Burgemeester Croes had toen nog geen zicht op wat het gemeentebestuur van Waregem zou doen.

Lees verder